Тръби за напояване от PEHD/PELD система Eco green line

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Предназначение: 

ECO green line изграждане на магистрални и разклонителни тръбопроводи за напоителни системи в селското стопанство 

Материал:

полиетилен висока плътност (HDРЕ) и полиетилен ниска плътност (LDРЕ) 

Размери: 

- HDРЕ тръби за поливни системи от ф 20 до ф 315 мм за налягане PN 10 bar

- HDPE тръби за напояване от ф 20 до ф 110 мм на рула за налягане PN 6 bar

- LDРЕ напоителни разклонения от ф 16 до ф 32 мм

/други размери и налягания по запитване/

Оцветяване:

черна тръба или черна със зелени ивици, UV-стабилизирана 

Свързване:

механични връзки, челно заваряване

Доставка: 

на рула по 100 м; други дължини по запитване

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ